Ung thư dạ dày và các yếu tố Dinh dưỡng

Bệnh Hay Gặp

Nhiễm vi khuẩn H pylori là điều kiện đầu tiên nhưng không đủ của ung thư dạ dày. Phần lớn nguyên nhân ung thư dạ dày có thể tránh được bằng chế độ ăn hợp lý và những yếu tố liên quan.

Ung thư dạ dày_1

Trang thông tin Dinh dưỡng chuẩn.

Xin để nguồn gốc, cùng đường dẫn đến bài viết trên trang dinhduongchuan.com nếu bạn có nhu cầu đăng lại một phần hay toàn bộ thông tin.