Phốt-pho

Bệnh Hay Gặp

Phốt pho là chất khoáng có nhiều thứ hai trong cơ thể, vừa có vai trò hình thành và duy trì hệ xương và răng vững chắc và duy trì các chức phận của cơ thể.

Phốt pho cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất năng lượng, là một thành phần thiết yếu của ATP (hay còn gọi là adenosine triphosphate) – nguồn năng lượng chính của cơ thể con người, và phosphocreatine (PCR), được sử dụng để tái tạo ATP.
Phốt pho cũng tham gia vào sự hình thành của một số loại chất béo (phospholipid), cần thiết cho sự hình thành của màng tế bào.
Cuối cùng, nó giúp trung hòa các hợp chất có tính axit từ quá trình chuyển hóa năng lượng và góp phần để tạo cân bằng acid-base trong cơ thể.

 

Cho đến nay, hầu như chưa phát hiện thiếu phốt pho do nguồn thực phẩm động vật và thực vật đều rất sẵn có mọi nơi.

Phốt pho trong thức ăn nguồn động vật có giá trị sinh học cao hơn trong thức ăn thực vật.