Danh sách cửa hàng thực phẩm sạch tại Tuyên Quang

Sống Lành Mạnh

Danh sách cửa hàng thực phẩm sạch tại Tuyên Quang
Xem danh sách các cửa hàng thực phẩm sạch ở tỉnh/thành phố khác tại đây.

TT Tên, địa chỉ nơi bán sản phẩm(1) Tên, địa chỉ cơ sở thu mua, sơ chế, giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển(2) Tên địa chỉ cơ sở sản xuất ban đầu (trồng trọt/chăn nuôi/nuôi trồng thuỷ sản/ khai thác thuỷ sản)(3) Sản phẩm đã được xác nhận
1 Cơ sở kinh doanh thủy sản Trương Thị Hoài Linh (Kiot 68, đường Lương Sơn Tuyết, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) Trang trại Trương Thị Hoài Linh, khu thác mơ, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang Trang trại Trương Thị Hoài Linh, khu thác mơ, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang Thủy sản tươi sống
2 Công ty TNHH lâm sản và dịch vụ Long Giang (Số 396, đường Phạm Văn Đồng, phường Hưng thành, TP Tuyên Quang) Công ty TNHH lâm sản và dịch vụ Long Giang, khu thác mơ, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang Công ty TNHH lâm sản và dịch vụ Long Giang, khu thác mơ, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang Thủy sản tươi sống