Danh sách cửa hàng thực phẩm sạch tại Tiền Giang

Sống Lành Mạnh

Danh sách cửa hàng thực phẩm sạch tại Tiền Giang
Xem danh sách các cửa hàng thực phẩm sạch ở tỉnh/thành phố khác tại đây.

TT Tên, địa chỉ nơi bán sản phẩm(1) Tên, địa chỉ cơ sở thu mua, sơ chế, giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển(2) Tên địa chỉ cơ sở sản xuất ban đầu (trồng trọt/chăn nuôi/nuôi trồng thuỷ sản/ khai thác thuỷ sản)(3) Sản phẩm đã được xác nhận
1 Co.op Mart Mỹ Tho. – Hợp tác xã rau toàn Gò Công, ấp Tân Xã, xã Long Hòa, thị xã Gò Công. – Các hội viên của Hợp tác xã rau toàn Gò Công, xã Long Hòa, thị xã Gò Công. Rau các loại
2 Cty CP nông nghiệp Mê Kông Xanh (144/7 Lý Thường Kiệt, phường 6, thành phố Mỹ Tho). – Hợp tác xã rau toàn Gò Công, ấp Tân Xã, xã Long Hòa, thị xã Gò Công. – Các hội viên của Hợp tác xã rau toàn Gò Công. Rau các loại
– Hợp tác xã rau toàn Thạnh Hưng, ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây. – Các hội viên của Hợp tác xã rau toàn Thạnh Hưng.