Danh sách cửa hàng thực phẩm sạch tại Sơn La

Sống Lành Mạnh

Danh sách cửa hàng thực phẩm sạch tại Sơn La
Xem danh sách các cửa hàng thực phẩm sạch ở tỉnh/thành phố khác tại đây.

TT Tên, địa chỉ nơi bán sản phẩm(1) Tên, địa chỉ cơ sở thu mua, sơ chế, giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển(2) Tên địa chỉ cơ sở sản xuất ban đầu (trồng trọt/chăn nuôi/nuôi trồng thuỷ sản/ khai thác thuỷ sản)(3) Sản phẩm đã được xác nhận
1 Cửa hàng rau, củ quả an toàn Hưng Thuận (Tiểu khu 7, Thị trấn Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La) – Tổ sản xuất rau an toàn Ta Niết (Bản Ta Niết, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu) – Tổ sản xuất rau an toàn Ta Niết (Bản Ta Niết, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu) Rau, củ quả các loại
– Tổ sản xuất rau an toàn An Thái (Bản An Thái, xã Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La) – Tổ sản xuất rau an toàn An Thái (Bản An Thái, xã Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La)
– HTX sản xuất rau an toàn bản Tự Nhiên (xã Đông Sang huyện Mộc Châu) – HTX sản xuất rau an toàn bản Tự Nhiên (xã Đông Sang huyện Mộc Châu)
– Hộ sản xuất Nguyễn Văn Ngân (Bản Văn Yên, xã Mường Thái, Mộc Châu, Sơn La) Hộ sản xuất Nguyễn Văn Ngân (Bản Văn Yên, xã Mường Thái, Mộc Châu, Sơn La)
2 Cửa hàng Tiến Huyền rau, củ quả an toàn (Tiểu khu 40, Thị trấn Nông Trường, Mộc Châu, Sơn La) – Tổ sản xuất rau an toàn Ta Niết (Bản Ta Niết, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu) – Tổ sản xuất rau an toàn Ta Niết (Bản Ta Niết, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu) Rau, củ quả các loại
– Tổ sản xuất rau an toàn An Thái (Bản An Thái, xã Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La); – Tổ sản xuất rau an toàn An Thái (Bản An Thái, xã Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La);
– HTX sản xuất rau an toàn bản Tự Nhiên (xã Đông Sang huyện Mộc Châu) – HTX sản xuất rau an toàn bản Tự Nhiên (xã Đông Sang huyện Mộc Châu)
– Hộ sản xuất Nguyễn Văn Ngân (Bản Văn yên, xã Mường Thái, Mộc Châu, Sơn La) – Hộ sản xuất Nguyễn Văn Ngân (Bản Văn yên, xã Mường Thái, Mộc Châu, Sơn La)
3 Cửa hàng rau, củ, quả an toàn Quế Anh (số 107B đường Tô Hiệu – Thành phố Sơn La). – HTX sản xuất rau an toàn bản Tự Nhiên (xã Đông Sang huyện Mộc Châu). – HTX sản xuất rau an toàn bản Tự Nhiên (xã Đông Sang huyện Mộc Châu). Rau, củ, quả an toàn
– HTX Nông nghiệp Chiềng Phú (xã Chiềng Pằn huyện Yên Châu). – HTX Nông nghiệp Chiềng Phú (xã Chiềng Pằn huyện Yên Châu).
– HTX Tiên Sơn (xã Mường Bon huyện Mai Sơn). – HTX Tiên Sơn (xã Mường Bon huyện Mai Sơn).
– Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn (Tổ 7 phường Chiềng Sinh – Tp Sơn La). – Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn (Tổ 7 phường Chiềng Sinh – Tp Sơn La).
– HTX Cam Mường Thải (huyện Phù Yên)
4 Cửa hàng rau, củ, quả an toàn Đại Nam (166 đường Trần Đăng Ninh – Thành phố Sơn La). – HTX Cam Mường Thải (huyện Phù Yên)