Danh sách cửa hàng thực phẩm sạch tại Lâm Đồng

Sống Lành Mạnh

Danh sách cửa hàng thực phẩm sạch tại Lâm Đồng
Xem danh sách các cửa hàng thực phẩm sạch ở tỉnh/thành phố khác tại đây.

TT Tên, địa chỉ nơi bán sản phẩm(1) Tên, địa chỉ cơ sở thu mua, sơ chế, giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển(2) Tên địa chỉ cơ sở sản xuất ban đầu (trồng trọt/chăn nuôi/nuôi trồng thuỷ sản/ khai thác thuỷ sản)(3) Sản phẩm đã được xác nhận
1 Cơ sở Huyền Trang (452A – Trần Phú – Phường 2 – TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng) Công ty TNHH Liên doanh Phú Sơn. Thôn 5 – Xã Lộc Tân – Huyện Bảo Lâm – Tỉnh Lâm Đồng Công ty TNHH Liên doanh Phú Sơn. Thôn 5 – Xã Lộc Tân – Huyện Bảo Lâm – Tỉnh Lâm Đồng. Chè Olong
2 Showroom Công ty TNHH Long Đỉnh (3D – Tăng Bạt Hổ – Phường 1 – TP. Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng) Công ty TNHH Long Đỉnh. Thôn Phúc Tân – Xã Phúc Thọ – Huyện Lâm Hà – Tỉnh Lâm Đồng. Công ty TNHH Long Đỉnh. Thôn Phúc Tân – Xã Phúc Thọ – Huyện Lâm Hà – Tỉnh Lâm Đồng. Chè Olong, Chè Matcha
3 DNTN Phương Nam (895 – Nguyễn Văn Cừ – Phường Lộc Phát – TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng) DNTN Phương Nam. 895 – Nguyễn Văn Cừ – Phường Lộc Phát – TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng Trang trại DNTN Phương Nam. Thôn Tiền Yên – Xã Lộc Đức – Huyện Bảo Lâm – Tỉnh Lâm Đồng Chè Olong, Chè xanh viên, Chè Matcha, Chè Sencha