Danh sách cửa hàng thực phẩm sạch tại Khánh Hòa

Sống Lành Mạnh

Danh sách cửa hàng thực phẩm sạch tại Khánh Hòa.
Xem danh sách các cửa hàng thực phẩm sạch ở tỉnh/thành phố khác tại đây.

TT Tên, địa chỉ nơi bán sản phẩm(1) Tên, địa chỉ cơ sở thu mua, sơ chế, giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển(2) Tên địa chỉ cơ sở sản xuất ban đầu (trồng trọt/chăn nuôi/nuôi trồng thuỷ sản/ khai thác thuỷ sản)(3) Sản phẩm đã được xác nhận
1 Công ty TNHH MTV CO.OPMART Nha Trang Hộ kinh doanh Phan Văn Vũ (thôn Văn Định, xã Ninh Đông, thị xã Ninh Hòa) – Tổ liên kết sản xuất rau an toàn (xã Ninh Đông, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Cải ngọt, cải bẹ xanh, rau muống, mồng tơi, bồ ngót
Siêu thị CO.OPMARD Nha Trang (2 Lê Hồng Phong, Phước Hải, tp. Nha Trang, Khánh Hòa) – Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn Đắc Lộc (thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)
2 Cửa hàng gạo Phước Long (so 160, Lê Hồng Phong, Nha Trang Khánh Hòa) HKD gạo Phước Long(160 Lê Hồng Phong Nha Trang Khánh Hoà) Các hộ nông dân trồng lúa trên địa bàn huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hoà) Gạo tía