Cửa hàng thực phẩm sạch tại Hà Nam

Sống Lành Mạnh

Danh sách cửa hàng thực phẩm sạch tại Hà Nam
Xem danh sách các cửa hàng thực phẩm sạch ở tỉnh/thành phố khác tại đây.

TT Tên, địa chỉ nơi bán sản phẩm(1) Tên, địa chỉ cơ sở thu mua, sơ chế, giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển(2) Tên địa chỉ cơ sở sản xuất ban đầu (trồng trọt/chăn nuôi/nuôi trồng thuỷ sản/ khai thác thuỷ sản)(3) Sản phẩm đã được xác nhận
1 Cửa hàng Ngô Thành Nam (Số 241 – Đường Nguyễn Văn Trỗi – TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) Hợp tác xã Nông nghiệp Hạ Vỹ (xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) Hợp tác xã Nông nghiệp Hạ Vỹ (xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) Rau cải ngọt, cải bắp, xu hào
2 Cửa hàng bán rau quả (Công ty Cổ phần An Phú Hưng): Số 50, Nguyễn Văn Trỗi, TP. Phủ Lý, Hà Nam Công ty Cổ Phần An Phú Hưng (Nhân Khang, Lý Nhân, Hà Nam) Công ty Cổ Phần An Phú Hưng (Nhân Khang, Lý Nhân, Hà Nam) Rau ăn lá
3 Cửa hàng số 102 Lê Công Thanh, TP. Phủ Lý, Hà Nam Tổ hợp tác rau hữu cơ Trác Văn (Thôn Lệ Thủy, Trác Văn, Duy Tiên) Tổ hợp tác rau hữu cơ Trác Văn (Thôn Lệ Thủy, Trác Văn, Duy Tiên) Rau ăn lá, cà chua, đậu đỗ
4 Cơ sở cá kho Hà Thủy (Xóm 13, xã Hoà Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) Cơ sở cá kho Hà Thủy (Xóm 13, xã Hoà Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) Cơ sở cá kho Hà Thủy (Xóm 13, xã Hoà Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) Cá kho