Danh sách cửa hàng thực phẩm sạch tại Đồng Nai

Tim mạch

Danh sách cửa hàng thực phẩm sạch tại tỉnh Đồng Nai.
Xem danh sách các cửa hàng thực phẩm sạch ở tỉnh/thành phố khác tại đây.

TT Tên, địa chỉ nơi bán sản phẩm(1) Tên, địa chỉ cơ sở thu mua, sơ chế, giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển(2) Tên địa chỉ cơ sở sản xuất ban đầu (trồng trọt/chăn nuôi/nuôi trồng thuỷ sản/ khai thác thuỷ sản)(3) Sản phẩm đã được xác nhận
1 Co.op mart Biên hòa (121 Phạm, Văn Thuận, Phường Tân tiến, TP. Đồng Nai Công ty TNHH Anh Hoàng Thy (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 22, Phương An Bình, TP Biên Hòa Công ty TNHH Anh Hoàng Thy (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 22, Phương An Bình, TP Biên Hòa Thịt heo
2 Siêu thị Big C Đồng Nai (Khu phố 1, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) Xưởng Ebon – công ty TNHH TMDV Xưởng Ebon – công ty TNHH TMDV Sản phẩm chế biến từ thịt
3 Siêu thị Big C Dĩ An (Quốc lộ 1 K, phường Đông Hòa, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Quốc tế Big C Đồng Nai (Khu phố 1, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) Quốc tế Big C Đồng Nai (Khu phố 1, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Read previous post:
Danh sách cửa hàng thực phẩm sạch tại TP. Hồ Chí Minh

Danh sách cửa hàng thực phẩm sạch tại Bình Thuận

Close